Sectoren

Legionella management 

In onze gebouwen is er een groeiende afhankelijkheid van verwarmings-, ventilatie- en koelsystemen. Er is een labyrint van waterleidingen en functies die leiden van honderden douchekoppen en kranen langs lange gangen tot hot tubs en decoratieve interieurfonteinen.

Meer en meer wordt er gekozen om het water bijkomend te desinfecteren. Preventieve desinfectie van het water doodt alle micro organismen in een vroeg stadium en voorkomt de groei van een biofilm, waarin deze micro-organismen zich verschuilen.

Het kan ook curatief, bij een legionella uitbraak, wanneer het bouwtechnische aanpassingen niet meer mogelijk of ontoereikend zijn en een besmetting snel onder controle moet worden gehouden.

In beide gevallen is het noodzakelijk het juiste desinfectans te kiezen. Easydis wordt met succes toegepast als ad hoc desinfectiemiddel in leidingen met een hardnekkig legionella probleem. Na behandeling zijn de leidingen 100% gedesinfecteerd en vrij van Legionella bacteriën.

Deze aanpak voorkomt veel problemen bij het naleven van het Legionella Beheersplan, wat resulteert in minder analyses, lagere verwarmingskosten en minder papierwerk. Onze techniek is uiteraard erkend door het agentschap Zorg en Gezondheid en beschikt uiteraard over een biocide erkenning door het FOD Volksgezondheid. De toepassingen variëren van toevoeging door middel van een eenvoudige doseerpomp tot een volledig geautomatiseerd systeem aangestuurd door in-line sensoren. In beide gevallen kan je opteren voor automatische opvolging van de desinfectie via onze Data Control Room.

Drinkwater productie

Desinfectie is vereist om de resterende ziekteverwekkers in het drinkwater af te doden. Daarnaast moet desinfectie ervoor zorgen dat er geen groei van nieuwe micro-organismen in het drinkwater distributiesysteem plaatsvindt. Ook in het waternetwerk - inclusief opslagtanks, leidingen en kleppen - ontwikkelt zich een biofilm, die een bron kan vormen voor ziekteverwekkers en bovendien corrosie kan veroorzaken. EasyDis biedt een zeer efficiënte en gemakkelijke manier om het water te behandelen en de micro-organismen in het water en in het watersysteem af te doden, het is bij lage concentraties effectief en er zijn weinig desinfectiebijproducten.

De toepassingen variëren van toevoeging door middel van een eenvoudige doseerpomp tot een volledig geautomatiseerd systeem aangestuurd door in-line sensoren. In beide gevallen kan je opteren voor automatische opvolging van de desinfectie via onze Data Control Room.

Proceswater in industrie

Enerzijds wordt water vaak als grondstof gebruikt in verschillende productieprocessen (vb watergedragen verven, shampoo’s, ...) . Om geen besmetting te hebben door micro-organismen of geen groei van micro-organismen toe te laten in het eindproduct, is het noodzakelijk om gedesinfecteerd water te gebruiken.

Anderzijds wordt water ook gebruikt in de kritische reinigingsprocessen zoals CIP, oppervlakte reiniging en ontsmetting.

In beide gevallen wordt de keuze voor het desinfectans bepaald door zijn effectiviteit, mogelijke desinfectie nevenproducten (smaak en volksgezondheid) en mogelijk effect op de installaties (corrosie). EasyDis voldoet aan

de 3 criteria.

Koeltorens

Inherent aan koeltorens is de brede range aan temperaturen waarin het water zich kan bevinden. Heel vaak heeft het water een temperatuur tussen de 25 en 60°C en dit zijn ideale temperaturen voor de ontwikkeling en het vermenigvuldigen van micro-organismen. Deze micro-organismen zorgen voor verslijming van de waterleidingen met een verminderd rendement van de installatie en een verhoogd risico op transmissie van pathogene micro-organismen zoals Legionella.

Easydis is een biocide met een breed spectrum dat effectief is tegen alle micro-organismen zoals algen, bacteriën, bacteriesporen, schimmels, protozoa en virussen en is de enige desinfectiemethode die effectief is bij het bestrijden van biofilm. Easydis is bij de aanbevolen doseringen niet corrosief, het vormt bovendien geen chloorgebonden desinfectienevenproducten waardoor het lozingswater minder belastend is voor het milieu dan conventionele biociden.

Agrarische sector

Het beheersen van de groei van algen en biofilm in irrigatiesystemen en drinkwaterleidingen is een van de grootste uitdagingen voor de landbouwer. Algen en biofilm leiden tot verstopte leidingen (lager debiet), continue herbesmettingen van het water door micro-organismen en een onjuiste dosering van producten die toegevoegd worden. Een lage concentratie Diox Forte kan gebruikt worden om drinkwaterleidingen schoon te houden en om algen en ziekten te bestrijden. Het proper houden van de drinkwaterleidingen is een noodzakelijke stap bij het handhaven van de hoogste hygiënenormen en het verminderen van de verspreiding van ziekteverwekkende organismen. Diox Forte is effectief tegen alle micro-organismen, inclusief bacteriën, bacteriesporen, schimmels, virussen, biofilm, protozoa en algen.

Voedingsnijverheid

EasyDis vernietigt bacteriën, waaronder schadelijke pathogenen zoals E.coli, Pseudomonas als Enterococcen en het bestrijdt schimmels en schimmelsporen, waardoor het risico voor de consument wordt verminderd en de houdbaarheid van de producten wordt verlengd.

Voedingsbedrijven hanteren de hoogste normen, alle water (ook reinigingswater) moet voldoen aan drinkwaterkwaliteit. Daarom kiezen deze bedrijven voor zekerheid en opteren voor Easydis, omdat dit bij lage concentraties effectief is en er weinig desinfectiebijproducten worden gevormd. Het neemt bovendien de biofilm weg in de leidingen zonder corrosie te veroorzaken in het leidingnetwerk

De toepassingen variëren van toevoeging door middel van een eenvoudige doseerpomp tot een volledig geautomatiseerd systeem aangestuurd

door in-line sensoren. In beide gevallen kan je opteren voor automatische opvolging van de grondstoffen via onze Data Control Room.

Brouwerijen

Brouwerijen hebben vaak grote hoeveelheden water nodig. Al hun stromen moeten van drinkwaterkwaliteit zijn en hebben continue (in meer of mindere mate) desinfectie nodig om als proceswater of reinigingswater te kunnen worden gebruikt. Brouwerijen opteren voor EasyDis, omdat het bij lage concentraties effectief is en er weinig desinfectiebijproducten worden gevormd.

EasyDis wordt ook gebruikt als laatste stap in CIP (Cleaning in Place) om de leidingen te desinfecteren. Het is veel zachter voor materialen (minder corrosief) dan andere ontsmettingsmiddelen, maar het biedt tegelijkertijd ook meer kracht en effectiviteit.
De toepassingen variëren van toevoeging door middel van een eenvoudige doseerpomp tot een volledig geautomatiseerd systeem aangestuurd door in-line sensoren. In beide gevallen kan je opteren voor automatische opvolging van de desinfectie via onze Data Control Room.

Benieuwd?