Wij installeren

Continue oplossing

Minimum aan chemie, maximum aan rendement
Bedrijven die op zoek zijn naar een continue oplossing om de kwaliteit van hun water te doen beantwoorden aan hun normen, willen een oplossing die tegelijkertijd efficiënt en betaalbaar is. Hiervoor moet u kunnen rekenen op een water partner die meedenkt en uitvoert.

Hoe gaan wij te werk:

  • Stap 1: In kaart brengen van de waterhuishouding
  • Stap 2: Analyse en identificatie van de problemen
  • Stap 3: Mogelijke oplossingen
  • Stap 4: Uitwerken van technologie op maat van bedrijf

Onze technologie maakt het mogelijk om met 1 systeem 4 verschillende circuits (warm water, koud water tank water, cip water,) met een verschillende dosering te bedienen. De doseringen kunnen door 8 variabelen fijn afgesteld worden.
Contacteer ons voor een oplossing op UW maat!
 

"Één toestel met maximale mogelijkheden: kostenefficiënt "

Shockdesinfectie

Bij een overschrijding van de normen, mag er geen tijd verloren gaan.
Wij staan paraat voor een snelle en doeltreffende interventie zodat uw productieproces niet in het gedrang komt.

Oorzaken van deze plotse besmettingen kunnen een bronbesmetting waarbij een besmetting zich snel over het hele leidingnet kan verspreiden, een lange leegstand van gebouwen of het plots loskomen van een langzaam opgebouwde biofilm kan ook een sterke stijging van het aantal kiemen veroorzaken. Bij ingebruikname van een nieuw leidingsnetwerk is het altijd aan te raden een grondige reiniging uit te voeren om alle opgehoopte vuil van de installatie weg te spoelen en het begin van het opbouwen van een biofilm te vermijden.

"Wij installeren met een eigen installatieteam!"

Benieuwd?