Missie

"Water is de drijvende kracht van de hele natuur."
Leonardo Da Vinci

Water is de drijvende kracht van de hele natuur’ wist Leonardo da Vinci al 500 jaar geleden.

Water is de gemeenschappelijke levensbron van mens, dier, plant en milieu.

Water is aanwezig onder verschillende vormen; vast, vloeibaar en damp en reist de wereld rond, Bij elk aspect van het leven is water betrokken als voedsel, als medium om in te leven of als essentieel ingrediënt van het leven.

Water is ook een transportmiddel voor infecties en parasieten en zo een belangrijke oorzaak van ziekten voor iedere vorm van leven.

Verontreinigd water en slechte sanitaire voorzieningen zijn direct gelinkt aan de overdracht van ziekten zoals cholera, diarree, dysenterie, hepatitis A, tyfus en polio. Afwezige, inadequate of onjuist beheerde water- en sanitaire voorzieningen stellen personen bloot aan vermijdbare gezondheidsrisico’s. Ontoereikend beheer van stedelijk, industrieel en agrarisch afvalwater zorgt ervoor dat het drinkwater van honderden miljoenen mensen microbiologisch of chemisch vervuild is.

5 megatrends vormen een serieuze uitdaging voor de veiligheid van ons drinkwater:

  • klimaatverandering,
  • toenemende waterschaarste,
  • bevolkingsgroei,
  • demografische veranderingen 
  • verstedelijking.

Tegen 2025 zal de helft van de wereldbevolking leven in gebieden met waterstress.

Hergebruik van afvalwater wordt een belangrijke strategie. Hierdoor neemt het risico op infecties via het water aanzienlijk toe. Veilig water, vrij van waterborne diseases, is één van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst van de mensheid! Onze missie bij Aqua Ecologic is veilig water te verzekeren voor alle leven!

We werken samen met de beste experts op het gebied van watergerelateerde ziekten op specifieke domeinen.

We ontwikkelen er tools voor het real-time meten van microbiologische en chemische residuen in het water.

We "delen" en maken onze kennis toegankelijk voor partners over de hele wereld. 

We zijn gedreven om, door lateraal te denken op basis van datagestuurde wetenschap, oplossingen te vinden voor veilig water en zo de gezondheid van mens, dier, plant en het milieu op een duurzame en geïntegreerde manier te bevorderen.

Benieuwd?