Biofilm

De grootste uitdaging in drinkwatersystemen.

Een belangrijke eigenschap van Diox Forte is het vermogen om kiemen in de biofilm af te doden en de biofilm zelf te vernietigen.

Biofilm is een slijmachtige laag die wordt gevormd door micro-organismen op oppervlakken die in contact komen met water. Het bestaat uit polymere stoffen die worden geproduceerd door aërobe en anaërobe bacteriën, schimmels en algen. Biofilm fungeert als een reservoir van micro-organismen dat niet wordt verwijderd of gecontroleerd door ontsmettingsmiddelen zoals chloor.

De reden waarom Diox Forte zo effectief is tegen biofilm, is omdat het in oplossing bestaat als een opgelost gas; het reageert niet met water, maar dringt door de biofilm om de kiemen af te doden.

Diox Forte reageert niet met de polysacchariden die de biofilm bij elkaar houden, waardoor het dieper kan doordringen. Klassieke biociden kunnen alleen de bovenste lagen van de biofilm aantasten en nemen deze biofilm nooit helemaal weg.

Onze formulatie is extreem krachtig, zelfs bij zeer lage concentraties.

Diox Forte, met als voornaamste actief bestanddeel chloordioxide, is effectief tegen alle micro-organismen, inclusief algen, bacteriën, bacteriesporen, schimmels, protozoa en virussen. Het mechanisme is zodanig dat micro-organismen geen resistentie tegen Diox Forte kunnen opbouwen, waardoor het een uiterst belangrijke wapen is in een wereld waar veel organismen resistent worden tegen conventionele biociden en antibiotica. Diox Forte blijft effectief over een breed pH-bereik van ongeveer 4 tot 10. Dit staat in schril contrast met chloor dat alleen effectief is in een smal pH-bereik rond 7,5.

Diox Forte is zeer effectief bij het oxideren van veel voorkomende waterverontreinigende stoffen zoals sulfiden, ijzer en mangaan.

Smaak en geur als gevolg van algen en rottend plantaardig materiaal en fenolische verbindingen worden allemaal onder controle gehouden en er is bovendien ook een continue, langwerkende ontsmetting in drinkwater, afhankelijk van de waterkwaliteit.

Benieuwd?